TÝDEN ATEROSKLERÓZY V PRAZE 23. 4. — 29. 4. 2018

Kardiovaskulární prevence je definován jako soubor opatření, která mají předcházet nebo zabránit rozvoji aterosklerózy a jejích komplikací. Tradičně rozlišujeme primární a sekundární prevenci. Primární prevence se zaměřuje na zdánlivě zdravé jedince ve zvýšeném KV riziku, u nichž zatím nedošlo ke komplikacím aterosklerózy s cílem ovlivnit rizikové faktory.

V rámci sekundární prevence je snaha zaměřena na zamezení opakování klinické příhody (infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody). Velmi důležitou je primordiální prevence, která je zaměřena na prevenci vzniku rizikových faktorů již od útlého dětství.

Program:

 • Pondělí – edukace – nutriční terapeut, lékař,
 • Úterý – celodenní akce Karlovo náměstí – zaměřena na
  • Primární prevenci – edukace nutričních terapeutek, isnstruktroů pohybu, obezitolog, preventivní kardiolog
  • Sekundární prevence – aneb coe Kardiovaskulární rehabilitace
 • Středa – edukace – nutriční terapeut, lékař, psycholog
 • Čtvrtek –
  • Cvičení na senior parku
  • Edukace na rekondičním centru
 • Pátek – Nordic Walking – www.pesistezky.cz
 • Sobota – Den otevřených dveří – RC Salmovská – nácvik hodin, měření krevního tlaku při zítěži, monitoring glykémie pří pohybu
 • Neděle – Nordic Walking – www.pesistezky.cz

 

Partneři:

VFN, Boehringer, MHMP, www.casprozdravi.cz

Odborná garance: ČSAT, ČSTL (Česká společnost tělovýchovného lékařství), Česká obezitologická společnost

 

TÝDEN ATEROSKLERÓZY V PRAZE 23. 4. — 29. 4. 2018