ROZHOVORY & OSOBNOSTI
Pražský radní Lacko: Prevence v oblasti zdraví má smysl pro každého, i pro mě.

Ing. Radek Lacko, Ekonom, manažer, zastupitel
a radní hl. m. Prahy – pro oblast zdravotnictví a bydlení

3. Duben 2017
V případě pražského radního pro problematiku zdravotnictví rozhodně neplatí známé rčení o tom, že kovářova kobyla chodí bosa. Ing. Radek Lacko přiznává, že i u sebe v posledních letech častěji přemýšlí o zdravém životním stylu. Snaží se být víc v pohybu, dbá na správnou životosprávu, zhubl a cítí se líp.

V oblasti zdravotnictví Praha tradičně podporuje různé preventivní akce a osvětové programy, co chystáte v letošním roce?

Život v metropoli je krásný, ale v určitém ohledu zároveň náročný. Pražané jsou přece jen vystaveni uspěchanějšímu životnímu stylu a tím pádem i stresu, z čehož logicky vyplývají i vyšší rizika možných zdravotních potíží. A toho jsme si na radnici vědomi. Takže ano, máte pravdu, jako zástupci Prahy podporujeme mnoho nejrůznějších aktivit, jejichž cílem je podpora zdravého životního stylu a také osvěta související s předcházením zdravotním potížím. Týká se to i akcí, které směřují k prevenci kardiovaskulárních onemocnění. V obecné rovině bych zmínil především sportovní akce pro širokou veřejnost, různé programy pro seniory či takové aktivity, které bývají zaměřené na informování nejširší veřejnosti o možnostech zdravotní prevence a které pomáhají občanům lépe se orientovat v určité konkrétní problematice. Za všechny bych jmenoval například aktivity spojené s bojem proti diabetu, respektive Týden prevence a léčby cukrovky. Během něj si občané mohou vyzkoušet různá cvičení, konzultovat problémy s nutričními terapeuty, nechat si změřit glykémii i cholesterol. Tato akce se koná každoročně na podzim a tradičně vrcholí pochodem proti cukrovce na Karlově náměstí, kterého se loni zúčastnilo více než tisíc lidí. Teď na jaře se mohou občané těšit na různé akce v rámci Týdne proti ateroskleróze. Velmi rád bych také Pražany pobídl k využívání tras pro Nordic Walking, které jsme připravili v krásných pražských lokalitách a řada obyvatel o nich možná dosud ani neví.

Jak si Praha stojí například ve výskytu obezity v porovnání s Českou republikou?

Přesné údaje aktuálně nemáme. Zatím poslední srovnatelná data za Českou republiku jsou z roku 2013 a z nich vyplývá, že měřeno podle BMI, tedy indexu tělesné hmotnosti, tam velký rozdíl není. Obecně lze říci, že více než polovina lidí se pohybuje v pásmu nadváhy či obezity. Nicméně zdá se, že právě Pražané tráví více času nějakou pohybovou aktivitou. Myslím, že to může být ovlivněno velmi širokou nabídkou možností sportování v Praze, ale třeba i lepší informovaností týkající se prevence. Není pochyb o tom, že život v Praze s sebou přece jen nese vyšší životní tempo a stres, takže pohybová aktivita může být dobrou kompenzací tohoto životního stylu.

Co vy a prevence civilizačních chorob, snažíte se třeba předcházet obezitě či kardiovaskulárním onemocněním?

Zdravotní problémy se nevyhýbají nikomu a každý by se měl snažit jim předcházet. Už dávno jsem si uvědomil, že potíže, které zmiňujete, se mohou týkat i mě. S tím souvisí i fakt, že jsem během posledního roku zhubl osm kilogramů. Řekl bych, že tímto jsem mezi politiky spíše výjimkou (smích). V každém případě se po tom váhovém úbytku nadbytečných kilogramů cítím mnohem lépe. Pochopitelně nestačí každý den pouze sledovat ukazatel na váze. Mnohem víc než dřív přemýšlím také nad tím, co vlastně jím. Omezil jsem tučná jídla a do jídelníčku jsem naopak zařadil zdravé potraviny. A ke správným stravovacím návykům vedu i své dcery. Vlastně nejen ke správné životosprávě, ale ke zdravému životnímu stylu vůbec. A tady se opět dostáváme k pohybovým aktivitám, které zkrátka prospívají v každém věku. Mé děti naštěstí pohyb i sport baví, chodíme celoročně plavat, v zimě lyžujeme, v létě jezdíme na kolech. Často vyrážíme do přírody, máme rádi i společné procházky.

Podporujete preventivní akce v Praze i svou osobní účastí?

Do mé gesce patří i Agenda 21, do níž se loni zapojila řada městských částí. Jde o jakýsi program pro 21. století, jehož smyslem je zabránit zhoršování životního prostředí a zároveň zlepšovat kvalitu života. S tím nepochybně souvisí jak osvěta v oblasti správného životního stylu, tak prevence týkající se lidského zdraví. Pokud mi to čas dovolil, rád jsem se loňských akcí v městských částech zúčastňoval a rovněž letos jsem zvědavý na to, s jakými programy organizátoři přijdou. Vedle problematiky zdravého životního stylu jde totiž také o setkávání se s občany z jednotlivých městských částí. A na to se také velmi těším.

 

Co byste jako radní pro oblast zdravotnictví vzkázal jednou větou občanům?

Pečujte o své tělo, je to jediné místo, kde skutečně musíte žít.

“Pečujte o své tělo, je to jediné místo, kde skutečně musíte žít.” Ing. Radek Lacko
Ing. Radek Lacko

Ekonom, manažer, od roku 2014 zastupitel a radní hl. m. Prahy – pro oblast zdravotnictví a bydlení (za hnutí ANO 2011).
Dále zastupitel a člen mj. Finančního výboru MČ Praha 4. Vystudoval vysokou školu zemědělskou, po jejím absolvování podnikal a věnoval se korporátnímu financování. Má tři děti.