ZÁŠTITA
Záštita nad “Týdnem aterosklerózy”

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
ministr zdravotnictví

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA se narodil 5. září 1963 v Praze. Je ženatý, má tři dcery.

V roce 1987 vystudoval Vysokou školu ekonomickou – obor zahraniční obchod. V roce 1995 dokončil Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2004 absolvoval kurz zaměřený na oblast managementu a zdravotnictví na Prague International Business School zakončený titulem MBA.

 

Miloslav Ludvík pracoval od roku 1990 v zahraničním obchodě, zejména u farmaceutických společností. V letech 1992–1994 působil jako obchodně-ekonomický ředitel společnosti Wellcome East Europe Ltd., v letech 1994–1998 byl generálním ředitelem společnosti Apotex (ČR) s.r.o. (pobočka Apotex Inc.Toronto) a v letech 1998–1999 působil na pozici výkonného ředitele firmy ČS Factoring a.s.

 

Od roku 2000 do roku 2016 působil jako ředitel Fakultní nemocnice v Motole.

 

Miloslav Ludvík působí vedle své hlavní pracovní náplně i v oblasti veřejného života – již ve třetím volebním období byl jako kandidát ČSSD zvolen do Zastupitelstva Hlavního města Prahy, kde pracoval v různých výborech. V současné době je předsedou Finančního výboru a místopředsedou Výboru pro zdravotnictví a bydlení.

 

 

 

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA ministr zdravotnictví

     

Udělil

     

Záštitu

     

nad

 

“Týdnem proti ateroskleróze”

         

který se koná u příležitosti konání
85. Evropského kongresu o ateroskleróze

     

ve dnech

     

24. – 25.dubna 2017 v Praze