ZÁŠTITA

Záštita nad “Týdnem aterosklerózy”

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Lékař, poslanec, předseda Výboru pro zdravotnictví.

Rostislav Vyzula (* 3. prosince 1952 Vyškov) je český lékař, který svou profesní dráhu spojil s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně, který v letech 2001 až 2008 vedl a v současné době je přednostou Kliniky komplexní onkologické péče.

Je předním českým onkologem, který se po celou svou kariéru aktivně účastní mnoha vědeckých výzkumů a zasedá v několika vědeckých radách. V popředí jeho odborného zájmu je především karcinom prsu a střeva. Mezi lety 1991 až 1995 působil ve Spojených státech amerických, kde pracoval v oblasti výzkumu účinku cytostatických látek v závislosti na době podání a dokončil své vzdělání v oblasti Klinické onkologie. Po svém návratu z USA se věnuje jak klinické praxi v oblasti onkologie, tak i výchově mladých lékařů na Masarykově univerzitě v Brně.

V roce v roce 2013 byl zvolen do parlamentu ČR  jako člen ANO 2011. Stal se předsedou zdravotního výboru sněmovny.